Dobrovolné svazky obcí

Pod Bukovou horou

Pod Bukovou horou je dobrovolný svazek obcí v okresu Ústí nad Orlicí, jeho sídlem je Dolní Čermná a jeho cílem je koordinace jednotlivých potřeb obcí v˙oblasti regionu. Společné vystupování a jednání ve vztahu k orgánům státní správy, krajské samosprávy, apod. Společný postup při řešení úkolů v˙oblasti: cestovního ruchu, životního prostředí, odpadového hospodářství, školství, dopravní obslužnosti, propagace a další informace. Sdružuje celkem 7 obcí a byl založen v roce 2002.

 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko Mikroregion-Lanskrounsko_logo

odkaz na oficiální webové stránky  www.dsomsl.cz

předmět činnosti svazku:

 • Koordinace jednotlivých potřeb obcí v oblasti regionu
 • Společné vystupování a jednání ve vztahu ke:
  • státním fondům
  • orgánům státní správy, územní samosprávy, ministerstvům
  • podnikatelským a neziskovým subjektům
  • ostatním mezinárodním fondům a programům
  • případně dalším orgánům, institucím a subjektům,
 • Společný postup při řešení úkolů v oblasti:
  • odpadového hospodářství
  • školství
  • dopravní obslužnosti
  • životního prostředí
  • informatiky a propagace
  • cestovního ruchu a využití volného času
  • případně v dalších oblastech na kterých se shodne valná hromada svazku.