Úřední deska

Na tomto místě naleznete aktuální dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desku.

Starší dokumenty naleznete v archívu úřední desky.

Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf. Můžete ho získat stažením zdarma zde.


Zápis z jednání zastupitelstva ZM-19

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-19

vyvěšeno: 19.10.2017
sejmuto: 04.11.2017

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválená rozpočtová změna č. 1/2017

vyvěšeno: 10.10.2017
sejmuto: 31.03.2018

Usnesení rady městyse RM - 54

Usnesení rady městyse RM – 54

vyvěšeno: 10.10.2017
sejmuto: 26.10.2017

Městský úřad Lanškroun - opatření obecné povahy

Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami  ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

vyvěšeno: 09.10.2017
sejmuto: 24.10.2017

Oznámení voličům o době a místě konání voleb

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

vyvěšeno: 03.10.2017
sejmuto: 22.10.2017

Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise

volebního okrsku č. 1 a okrsku č. 2 Městyse Dolní Čermná

vyvěšeno: 20.09.2017
sejmuto: 22.10.2017

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 13.09.2017
sejmuto: 13.12.2017

Rozpočtová změna č. 5

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 12.09.2017
sejmuto: 28.02.2018

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v městysi Dolní Čermná pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

vyvěšeno: 29.08.2017
sejmuto: 22.10.2017

Rozpočtová změna č. 4

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 28.07.2017
sejmuto: 28.02.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Rozpočtová změna č. 3

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 02.06.2017
sejmuto: 28.02.2018

Rozpočtová změna č. 2

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 22.05.2017
sejmuto: 28.02.2018

Rozpočtová změna č. 1

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 24.04.2017
sejmuto: 28.02.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený rozpočet DSO PBH 2017

vyvěšeno: 10.04.2017
sejmuto: 31.03.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Rozpočtový výhled DSO PBH 2016 – 2019

vyvěšeno: 13.03.2017
sejmuto: 31.12.2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 08.03.2017
sejmuto: 28.02.2018

Rozpočtový výhled městyse 2017-2020

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 24.02.2017
sejmuto: 31.12.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019