Úřední deska

Na tomto místě naleznete aktuální dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desku.

Starší dokumenty naleznete v archívu úřední desky.

Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf. Můžete ho získat stažením zdarma zde.


Pardubický kraj

Záměr kraje  – bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.09.2018
sejmuto: 19.10.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 26

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 26

vyvěšeno: 13.09.2018
sejmuto: 25.09.2018

Usnesení rady městyse RM - 69

Usnesení rady městyse RM – 69

vyvěšeno: 13.09.2018
sejmuto: 29.09.2018

Usnesení rady městyse RM - 70

Usnesení rady městyse RM – 70

vyvěšeno: 13.09.2018
sejmuto: 29.09.2018

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

do zastupitelstva městyse Dolní Čermná ve dnech 5. a 6. října 2018

vyvěšeno: 12.09.2018
sejmuto: 08.10.2018

Pardubický kraj

Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotce v Pardubickém kraji

vyvěšeno: 07.09.2018
sejmuto: 11.12.2018

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení

IE-12-2006331 – Petrovice u La, rekonstrukce, celá obec

vyvěšeno: 05.09.2018
sejmuto: 25.09.2018

Rozpočtová změna č. 3

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 04.09.2018
sejmuto: 28.02.2019

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

pro volby do zastupitelstva městyse Dolní Čermná konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

vyvěšeno: 03.09.2018
sejmuto: 08.10.2018

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 03.09.2018
sejmuto: 03.12.2018

Státní pozemkový úřad

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Dolní Čermná (ppč. 8217 a ppč. 8093)

vyvěšeno: 30.08.2018
sejmuto: 02.10.2018

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků

volebním stranám pro volby do zastupitelstva městyse Dolní Čermná ve dnech 5. a 6. října 2018

vyvěšeno: 13.08.2018
sejmuto: 08.10.2018

Rozpočtová změna č. 2

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 08.08.2018
sejmuto: 28.02.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet za rok 2017

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Příloha č. 1  ke schválenému závěrečnému účtu – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu – výkaz FIN 2-12 M 2017

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 16.06.2019

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2017

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č.1 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – výkaz FIN 2-12M 2017

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Rozpočtová změna č. 1

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 28.02.2019

Městský úřad Lanškroun - opatření obecné povahy

Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

vyvěšeno: 04.06.2018
sejmuto: 31.10.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený rozpočet DSO PBH 2018

vyvěšeno: 16.04.2018
sejmuto: 31.03.2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2018

vyvěšeno: 05.03.2018
sejmuto: 28.02.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2021

vyvěšeno: 15.01.2018
sejmuto: 31.12.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Rozpočtový výhled městyse 2017-2020

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 24.02.2017
sejmuto: 31.12.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019