Úřední deska

Na tomto místě naleznete aktuální dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desku.

Starší dokumenty naleznete v archívu úřední desky.

Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf. Můžete ho získat stažením zdarma zde.


Usnesení rady městyse RM - 07

Usnesení rady městyse RM – 07

vyvěšeno: 22.03.2019
sejmuto: 07.04.2019

Usnesení rady městyse RM - 08

Usnesení rady městyse RM – 08

vyvěšeno: 22.03.2019
sejmuto: 07.04.2019

Usnesení rady městyse RM-05

Usnesení rady městyse RM-05

vyvěšeno: 19.03.2019
sejmuto: 04.04.2019

Usnesení rady městyse RM-06

Usnesení rady městyse RM-06

vyvěšeno: 19.03.2019
sejmuto: 04.04.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-03

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-03

vyvěšeno: 19.03.2019
sejmuto: 04.04.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-03

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-03

vyvěšeno: 19.03.2019
sejmuto: 04.04.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 47/1 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 14.03.2019
sejmuto: 30.03.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků ppč. 29/4, ppč. 29/5, ppč. 32/1, ppč. 32/5, ppč. 32/6, ppč. 941/2 a ppč. 941/7 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 14.03.2019
sejmuto: 30.03.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2019

vyvěšeno: 13.03.2019
sejmuto: 29.02.2020

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2019

vyvěšeno: 07.03.2019
sejmuto: 30.03.2019

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

 

vyvěšeno: 25.02.2019
sejmuto: 25.05.2019

Městys Dolní Čermná

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

vyvěšeno: 20.02.2019
sejmuto: 31.05.2019

DSO Pod Bukovou horou

Pravidla rozpočtového provizoria r. 2019

vyvěšeno: 07.01.2019
sejmuto: 31.03.2019

Střednědobý výhled rozpočtu městyse 2020 - 2022

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.01.2019
sejmuto: 31.12.2022

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2019 včetně příloh

vyvěšeno: 17.12.2018
sejmuto: 31.05.2019

DSO Pod Bukovou horou - rozpočtová změna č. 1/2018

DSO Pod Bukovou horou – rozpočtová změna č. 1/2018

vyvěšeno: 30.10.2018
sejmuto: 31.03.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet za rok 2017

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Příloha č. 1  ke schválenému závěrečnému účtu – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu – výkaz FIN 2-12 M 2017

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 16.06.2019

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2017

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č.1 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – výkaz FIN 2-12M 2017

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený rozpočet DSO PBH 2018

vyvěšeno: 16.04.2018
sejmuto: 31.03.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Rozpočtový výhled městyse 2017-2020

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 24.02.2017
sejmuto: 31.12.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019