Úřední deska

Na tomto místě naleznete aktuální dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desku.

Starší dokumenty naleznete v archívu úřední desky.

Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf. Můžete ho získat stažením zdarma zde.


Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 1190/2 dle GP, k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 20.05.2019
sejmuto: 05.06.2019

DSO Pod Bukovou horou

Návrh závěrečného účtu DSO BPH za rok 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 30.06.2019

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH přezkum hospodaření 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 30.06.2019

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH výkaz FIN 2-12M 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 20.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 20.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – Výkaz FIN 2-12 M

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 20.06.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-04

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-04

vyvěšeno: 13.05.2019
sejmuto: 29.05.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-04

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-04

vyvěšeno: 13.05.2019
sejmuto: 29.05.2019

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno: 06.05.2019
sejmuto: 02.07.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2019

vyvěšeno: 25.04.2019
sejmuto: 31.03.2020

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

vyvěšeno: 25.04.2019
sejmuto: 27.05.2019

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2019

vyvěšeno: 24.04.2019
sejmuto: 28.05.2019

Oznámení o svolání prvního zasedání

okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

vyvěšeno: 23.04.2019
sejmuto: 27.05.2019

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 08.04.2019
sejmuto: 31.12.2022

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

v městysi Dolní Čermná pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 26.05.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2019

vyvěšeno: 13.03.2019
sejmuto: 29.02.2020

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

 

vyvěšeno: 25.02.2019
sejmuto: 25.05.2019

Městys Dolní Čermná

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

vyvěšeno: 20.02.2019
sejmuto: 31.05.2019

Střednědobý výhled rozpočtu městyse 2020 - 2022

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.01.2019
sejmuto: 31.12.2020

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2019 včetně příloh

vyvěšeno: 17.12.2018
sejmuto: 31.05.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet za rok 2017

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Příloha č. 1  ke schválenému závěrečnému účtu – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu – výkaz FIN 2-12 M 2017

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2017

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č.1 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – výkaz FIN 2-12M 2017

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2021

vyvěšeno: 15.01.2018
sejmuto: 31.12.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019