Úřední deska

Na tomto místě naleznete aktuální dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desku.

Starší dokumenty naleznete v archívu úřední desky.

Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf. Můžete ho získat stažením zdarma zde.


Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2018

vyvěšeno: 14.03.2018
sejmuto: 31.03.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 23

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 23

vyvěšeno: 14.03.2018
sejmuto: 30.03.2018

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků v katastrálním území Dolní Čermná

vyvěšeno: 14.03.2018
sejmuto: 30.03.2018

Usnesení rady městyse RM-61

Usnesení rady městyse RM-61

vyvěšeno: 12.03.2018
sejmuto: 28.03.2018

Usnesení rady městyse RM-62

Usnesení rady městyse RM-62

vyvěšeno: 12.03.2018
sejmuto: 28.03.2018

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 – stanovení systému sběru odpadů

vyvěšeno: 06.03.2018
sejmuto: 22.03.2018

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 – společný školský obvod ZŠ

vyvěšeno: 06.03.2018
sejmuto: 22.03.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2018

vyvěšeno: 05.03.2018
sejmuto: 28.02.2019

Městys Dolní Čermná

Výroční zpráva – poskytování informací 2017

vyvěšeno: 26.02.2018
sejmuto: 30.04.2018

Výzva občanům

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

 

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk   v.r.                                                                                                             generální ředitel

vyvěšeno: 23.02.2018
sejmuto: 23.05.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018

vyvěšeno: 15.01.2018
sejmuto: 31.03.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2021

vyvěšeno: 15.01.2018
sejmuto: 31.12.2018

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2018 včetně příloh

vyvěšeno: 29.11.2017
sejmuto: 30.04.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválená rozpočtová změna č. 1/2017

vyvěšeno: 10.10.2017
sejmuto: 31.03.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený rozpočet DSO PBH 2017

vyvěšeno: 10.04.2017
sejmuto: 31.03.2018

Rozpočtový výhled městyse 2017-2020

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 24.02.2017
sejmuto: 31.12.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019