Revitalizace náměstí

Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom Vám představili návrh úpravy prostoru náměstí v Dolní Čermné, která by měla být realizována ještě v tomto roce. Tento záměr úzce souvisí s probíhající modernizací hlavní silnice a měl by vést ke zvýšení bezpečnosti dopravy, obnově vybraných ploch prostoru náměstí a vytvoření nového informačního bodu se zastřešením autobusové zastávky.

Před základní školou dochází k zúžení komunikace spolu se zkrácením přechodu pro chodce a přesnému vymezení autobusové zastávky. Tímto dále vzniká propojení chodníků přes upravený jednosměrný vjezd do ulice mezi základní školou a čp. 226 (pečovák), za tímto vjezdem jsou pak vytvořena nová parkovací stání. Na tuto změnu dopravy budou následně navazovat úpravy komunikace před vstupem do základní školy a školky.

Ve střední části náměstí je navržena kompletní obnova parkové zeleně a zpevněných ploch navazující na nový objekt zastřešeného prostoru autobusové zastávky s informačními tabulemi úřadu městysu a místních spolků.

U plochy parkoviště před restaurací bude podél hlavní silnice realizován oddělovací pás s chodníkem a zelení, který jasně vymezí plochu pro parkování, a propojí plánovaný chodník z dolní části obce s dalšími plochami pro pěší v prostoru náměstí.

Návrh úprav prostoru náměstí byl v průběhu přípravy několikrát předložen radě i zastupitelstvu městysu k vyjádření a konečná podoba byla schválena na červnovém zasedání zastupitelstva, které radě uložilo akci realizovat.

Petr Helekal
starosta městyse Dolní Čermná
a
Ing. Jiří Svoboda
místostarosta městyse Dolní Čermná