Plánované akce mateřské školy ve školním roce 2018 – 2019

Září

 • Schůzka rodičů 28. 8. v 18 hodin
 • Individuální konzultace s ředitelkou školní jídelny dle zájmů rodičů
 • Malujeme na chodníky – soutěž o nejkrásnější obrázek nakreslený křídou

Říjen

 • Společný podvečer s dětmi a rodiči s překvapením – Uspávání broučků ­– 5. 10. od 18 hodin opékání buřtů, procházka večerním lesem
 • Konzultace pro rodiče s klinickou logopedkou
 • Vítání občánků – vystoupení skupinky dětí
 • Den v přírodě
 • Pohádka ze psí boudy – divadélko JÓJO 23.10. v 9:30

Listopad

 • Kulturní pořad
 • Vystoupení skupinky dětí pro jubilanty
 • Odpoledne pro rodiče a děti

Prosinec

 • Mikulášský jarmark- prezentace MŠ ve spolupráci s rodiči 30.11.
 • Vánoční besídka – děti dětem 18.12.
 • Divadelní představení JÓJO – Bílé přání 18.12. v 8 hodin
 • Kulturní akce – Jablonné nad Orlicí, Dolní Dobrouč
 • Vánoční koncertík – ZUŠ Lanškroun 18.12.

Leden

 • Malování na sníh vodovými barvami
 • Divadelní představení

Únor

 • Beseda pro děti se členem ČČK
 • Ukázková hodina práce s předškoláky pro rodiče
 • Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“

Březen

 • Návštěva městské knihovny Lanškroun
 • Prezentace tvořivosti rodičů a dětí na téma „Ten dělá to a ten zas tohle“
 • Školička na zkoušku

Duben

 • Hasičský poplach
 • Vítání občánků – vystoupení skupinky dětí
 • Tvořivé odpoledne pro tatínky a děti – překvapení pro maminku
 • Divadelní představení – Trampoty čarodějky Čarymůry – 30.4. v 8 hodin

Květen

 • Zápis do MŠ
 • Den matek – vystoupení v Orlovně – středa 16.5.
 • Školní výlet – pěší
 • Fotografování

Červen

 • Návštěva žáků. 1. třídy ZŠ v MŠ – četba pohádky
 • Rozloučení s předškoláky – soutěžní odpoledne pro rodiče a děti
 • My se školy nebojíme – návštěva v 1. třídě ZŠ
 • Kulturní akce – Jablonné nad Orlicí, Dolní Dobrouč
 • 31. ročník Pochodu pohádkovým lesem 3.6. – ukázka hasičské techniky

Mateřská škola se zapojí do projektu Celé Česko čte dětem – do MŠ budeme zvát v průběhu roku hosty (i z řad rodičů), kteří přečtou dětem pohádku.

Divadelní představení budou doplňována dle aktuální nabídky v průběhu roku.

Odpovědnost za organizaci akcí mají zaměstnanci určení ředitelkou školy.