Plánované akce mateřské školy ve školním roce 2016 – 2017

Září

 • Schůzka rodičů 25. 8. v 18 hodin
 • Divadelní představení v MŠ
 • Malujeme na chodníky – soutěž o nejkrásnější obrázek nakreslený křídou
 • Konzultace s klinickou logopedkou

Říjen

 • Společný podvečer s dětmi a rodiči s překvapením – Uspávání broučků ­– 14. 10. od 17 hodin opékání buřtů – divadélko v 18 hodin
 • Exkurze do sběrného dvora
 • Den v přírodě
 • Vystoupení dětí pro zasloužilé hasiče

Listopad

 • Vítání občánků – vystoupení dětí
 • Za kamarádynávštěva 1. třídy
 • Společné odpoledne pro děti a rdiče se stavebnicí Geomag 22.11. v 15:30

Prosinec

 • Mikulášský jarmark- prezentace MŠ ve spolupráci s rodiči 25.11.
 • Vánoční besídka – děti dětem 15.12. – divadelní představení JÓJO v 8:45
 • Vystoupení pro jubilanty
 • Vánoční koncertík – ZUŠ Lanškroun

Leden

 • Zápis do ZŠ
 • Malování na sníh vodovými barvami
 • Divadelní představení 27.1.2016 v 10:45

Únor

 • Beseda pro rodiče se stomatologem
 • Exkurze do lékárny

Březen

 • Návštěva městské knihovny Lanškroun
 • Prezentace tvořivosti rodičů a dětí

Duben

 • Beseda s příslušníkem Policie ČR
 • Vítání občánků
 • Tvořivé odpoledne pro tatínky a děti – překvapení pro maminku
 • Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“

Květen

 • Zápis do MŠ
 • Den matek – vystoupení v Orlovně – čtvrtek 11.5.
 • Školní výlet – Pradědovo muzeum Bludov
 • Fotografování

Červen

 • Návštěva uč. 1. třídy ZŠ v MŠ
 • Rozloučení s předškoláky – soutěžní odpoledne pro rodiče a děti
 • My se školy nebojíme – návštěva žáků 1. třídy ZŠ v MŠ – Malý Čtenář
 • Koncert v  ZUŠ Lanškroun
 • 29. ročník Pochodu pohádkovým lesem 4.6. – ukázka hasičské techniky

Mateřská škola se zapojí do projektu Celé Česko čte dětem – do MŠ budeme zvát v průběhu roku hosty (i z řad rodičů), kteří přečtou dětem pohádku.

Divadelní představení budou doplňována dle aktuální nabídky v průběhu roku.

Odpovědnost za organizaci akcí mají zaměstnanci určení ředitelkou školy.