Logopedická konzultace

Vážení rodiče,
v pondělí 8. října od 16:00 hodin bude v mateřské škole poskytovat konzultace klinická logopedka Mgr. Petra Hejlová. Na konzultaci je nutná přítomnost rodiče.  Konzultace je dobrovolná a bude hrazena z peněz vybraných na začátku školního roku. V případě vašeho zájmu o konzultaci si na nástěnce v mateřské škole zapište čas, který vám vyhovuje.

Divadélko v MŠ

Janku co to znamená, když ti svítí červená!!!

výchovně vzdělávací pořad zaměřený na dopravní výchovu pro MŠ a I. stupeň základních škol. Děti se společně s Jankem, který přišel ze zapomenutého kraje, vydají do ulic města a budou řešit různé dopravní situace.  Naučí se správně přecházet silnici bez přechodu pro chodce, ale i s přechodem a semaforem. Společně si řekneme základní pravidla silničního provozu, jak je důležitá reflexní barva a základní pravidla pro malé cyklisty.

– tyto pořady vznikly ve spolupráci s POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY JESENÍK a ZP MV .

Středa 5. dubna

Začátek v 10 hodin

Vstupné 45 Kč

Zveme i ty děti, které do mateřské školy ještě nechodí

 

Hudební šlehačka plná Smetany

Další z hudebních pořadů, který poutavě seznamuje děti s klasickou hudbou, byl sestaven z díla českého skladatele Bedřicha Smetany. Pořad „Hudební šlehačka plná Smetany“ v podání profesionálního hudebníka pana Kubáta, přiblížil dětem v naší mateřské škole život a dílo českého hudebního velikána. Nechyběly ukázky z nejznámějších autorových děl jako je Vltava a Prodaná nevěsta. Chlapci si vyzkoušeli vojenský pochod a děvčata si zatančila na známou píseň Sedlák. V loňském roce se děti seznámily se životem a dílem W. A. Mozarta, letos s B. Smetanou a příští rok má být na programu J.S.Bach.

IMG_3695 IMG_3696 IMG_3697 IMG_3698 IMG_3699

Vystoupení taneční školičky

Ve středu 20. ledna jsme nasedli do autobusu a společně s dětmi z mateřské školy v Petrovicích odjeli do Dolní Dobrouče, kde jsme shlédli dvě pohádky v podání žáků taneční školičky. Zdařilé představení jsme odměnili potleskem. Už se těšíme na další vystoupení.

 

IMG_3221 IMG_3223 IMG_3224 IMG_3226 IMG_3227 IMG_3229

Upozornění pro občany

Z důvodu dovolené bude ordinace praktického lékařství
MUDr. Zuzana Majvaldová, Dolní Čermná 101, uzavřena
ve dnech 1. – 12.2.2016
(sestra od 1.2. do 5.2. přítomna)
Žádáme pacienty, aby si v dostatečném předstihu zajistili potřebné léky a návštěvu zastupující lékařky využívali jen v nejnutnějších případech.

Zastupuje MUDr. Zdena Novotná . Pacienti k ošetření budou mít s sebou průkazku ZP a seznam užívaných léků
Horní Čermná, tel. 608800869

Vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj vyhlásil dne 17.12.2015 1. výzvu k podávání žádostí na poskytnutí dotace vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje.

Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 17. prosince 2015
Datum zahájení příjmu žádostí: 27. ledna 2016
Datum ukončení příjmu žádostí: 15. dubna 2016 ve 12 hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem oznámena.
Kontaktní osoby:
Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644, e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Bc. Tomáš Vraspír, tel.: 466 026 643, e-mail: tomas.vraspir@pardubickykraj.cz
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Lucie Angelová, tel.: 466 026 343, e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz

Plavba za pokladem

Závěr školního roku patřil projektu s názvem Plavba za pokladem. Navštívili jsme všechny kontinenty. Poznali jsme plno zajímavých věcí, zvířátek a ochutnali známá i neznámá jídela.

IMG_2788 IMG_2787 IMG_2786 IMG_2785 IMG_2784 IMG_2783