Divadélko v MŠ

Trampoty čarodějnice Čarymůry

kam zmizel Lexikon čar a kouzel? Kdo to ví, ať napoví!

– podaří se najít ztracené kouzelné předměty? Zachránit přečarovaná zvířátka a pohádkové bytosti? Pojď to s námi napravit, čáry máry, ať je všechno jak má být..

– nácvik komunikačních dovedností, řešení problémů; rozvoj prosociálniho chování (možnost nápravy – omluvná a laskavá skova); opakování názvů stromů a jarních rostlin; „čarodějnická rozcvička“


Zápis dětí do mateřské školy v Dolní Čermné

Zápis dětí do mateřské školy v Dolní Čermné pro školní rok 2019 – 2020 se uskuteční v mateřské škole v úterý 7. května 2019 odpoledne od 15:30 do 17:00 hodin.

Zápis se týká především dětí, které do 31.8. 2019 dovrší tři a více let s trvalým bydlištěm v Dolní Čermné. Děti budou do mateřské školy přijímány na základě kritérií schválených Radou městyse Dolní Čermná.

Máte-li zájem o předškolní vzdělávání Vašeho dítěte, dostavte se, prosím, v uvedenou dobu do mateřské školy. Bližší informace Vám rády zodpovíme osobně nebo na tel.: 465 393 231.

Za kolektiv učitelek Bc. Ivana Hamplová

Geomag do mateřské školy

Geomag do mateřské školy

V pondělí 25. 3. 2019 jsme v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II předali dětem v MŠ Dolní Čermná dva kusy Boxů stavebnice GEOMAG. Projekt je spolufinancovaný EU z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Stavebnice GEOMAG je jedinečná švýcarská stavebnice, která umožňuje díky jednoduchému stavebnímu systému vytvářet nepřeberné množství obrazců, tvarů a objektů, jejichž rozmanitost je limitována fantazií dětí. Tyto stavebnice rozvíjí nejenom jemnou motoriku dětí.

V této mateřské škole je stavebnice Geomag již hojně využívána, zvláště oblíbená jsou tvořivá odpoledne rodičů a dětí, která pod heslem: „Mámo, táto, pojď hrát, přijede k nám Geomag“, pořádá mateřská škola pravidelně již několik let. Dětem se stavebnice velmi líbily a ihned po předání se pustily do tvoření.

Pevně věříme, že stavebnice budou plně využity i v nadcházejícím období.

V Žichlínku dne 25. 2. 2019

Realizační tým MAP II

Jménem mateřské školy děkuji celému realizačnímu týmu za zprostředkování a těším se na další spolupráci.

Ivana Hamplová

Odpoledne pro tatínky

Zveme všechny tatínky ve středu 17. dubna  nebo ve středu 24. dubna v době mezi 15:00 a 16:30. hodinou do mateřské školy, aby spolu se svými dětmi vyrobili dárek pro maminky ke Dni matek. Prosíme, zapište na nástěnce termín, který Vám vyhovuje. Na výrobu dárku si doneste malé kladívko. Materiál a ostatní pomůcky zajistí MŠ.


Divadlo

V pátek 5.4. pojedou všechny děti do Horní Čermné na loutkové představení. Odjezd zvláštním autobusem v 9:45 hodin. Vstupné a jízdné bude hrazeno z příspěvku, který rodiče vložili na začátku školního roku.