Zdobení perníčků

Milé maminky,

přijďte nám ve středu 22. listopadu v 16 hodin pomoc do mateřské školy zdobit vánoční perníčky.

Perníčky a polevy připravíme.

Hotové výrobky budeme prodávat na mikulášském jarmarku a výtěžek z prodeje bude věnován na nákup hraček pro děti na Vánoce.

Děkujeme.

Pozm: Neberte s sebou děti, akce je jen pro maminky

Uspávání broučků

Poslední desátý ročník akce Uspávání broučků se konal v pátel 13. října 2017.

Další fotografie z akce najdete ve fotogalerii na stránkách městyse Dolní Čermná.

DSC06100 DSC06101 DSC06102 DSC06103 DSC06104 DSC06105 DSC06106 DSC06107 DSC06108 DSC06109 DSC06110 DSC06111 DSC06112 DSC06113 DSC06114

Logopedická konzultace

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 26. října od 8:00 do 11:00 hodin bude v mateřské škole poskytovat vyšetření a konzultaci klinická logopedka Mgr. Divišková. Na konzultaci je vhodná přítomnost rodiče. Kdo z rodičů nemá možnost se dostavit a má zájem o vyšetření svého dítěte, může jej zapsat na seznam zájemco na nástěnku na chodbě v MŠ. Informace od logopedky mu budou předány učitelkou. Konzultace je bezplatná a dobrovolná.

Uspávání broučků – pátek 13. října

Zveme všechny děti z mateřské školy (i ty, které ještě nenastoupily nebo mateřskou školu nedávno opustily) a jejich rodiče na „Uspávání broučků“.
Sraz v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné v pátek 13. října
od 17 hodin.
Doneste si buřty na opékání, dvě polínka a hlavně lampion (koupený, ale doma vyrobený bude určitě lepší).

Pití pro děti i dospělé bude možné si zakoupit ve stánku.
V 18 hodin sehraje divadélko JÓJO v bílém stanu pohádku Palečkovo dobrodružství .
Po divadle plánujeme asi v 18.45 po skupinkách 7 – 10 osob krátkou procházku s lampióny .

Cestou bude pro účastníky (broučky s lampiony) připraveno překvapení, které zajistí dolnočermenští ochotníci.

Vstupné – 30,- Kč na osobu

Vstup dětí pouze v doprovodu rodičů.

beruška

Preventivní screeningové vyšetření zraku

Naše mateřská škola nabízí preventivní screeningové vyšetření zraku předškoních dětí.

Podrobnosti na letáku.

Vyšetření se bude konat v pondělí 2.10. od 9:20 hodin.

Poplatek za službu činí 150,- Kč

Zájemci o vyšetření se zapíší na nástěnce na chodbě mateřské školy.

 

Image23

Bubenická dílna

Ve středu 4.10. od 10 hodin se bude konat na dětském hřišti bubenická dílna pod vedením pana Davida Andrše.

Popis dílny:

Děti se přesvědčí, jak se dají využít věci kolem nás k produkci zvuku, zbaví se přebytečné energie a naučí se něco nového.

Děti zjistí jak je jednoduché se naučit pár rytmů pomocí rytmického slabikování a popěvků, které potom převádí do hry na nástroje.

Více na www.rytmysbernehodvora.cz

Vstupné 50,- Kč

 

 

Zápis ze schůzky rodičů dětí dne 29.8.2017

Zápis ze schůzky rodičů dětí dne 29. 8. 2017

Přítomno: 18 rodičů
Omluveno: 9 rodičů

1) Představení tříd – kytičky a sluníčka + personál
Zapsáno 50 dětí – z toho 19 předškoláků (27 chlapců + 23 dívek);
2) Stravování – informace od paní Jany Krobotové
veškeré dotazy týkající se stravování směřujte na paní Krobotovou
www.sj.-dolni-cermna.cz; tel.: 465393185
ranní svačina do 9 hodin
obědy do jídlonosiče PODEPSANÉHO – nejlépe ráno – připraveno v 12.15
– vyzvednout do 12.30 hodin
Dodržovat vyhlášku 107/2005 o školním stravování – odebírání dotovaných obědů
Organizace pitného režimu
Všichni předškoláci jedí příbory, postupně i děti mladší
3) Rozpočet MŠ
– poděkování všem, kteří v minulém roce jakýmkoli způsobem (finančním, materiálním) pomohli zajistit a zpestřit chod mateřské školy.
4) Hodnocení minulého roku – akce minulého roku zhodnotila Adamcová
Stanovené hlavní úkoly pro tento školní rok – součást ŠVP PV – k nahlédnutí na chodbě MŠ
5) Organizace školního roku – samostatně na nástěnce vyvěšeno 29.8.2017 a na webových stránkách MŠ
6) Úplata za předškolní vzdělávání bude bezhotovostním převodem na účet
č.: 181777870/0300 – viz směrnice o úplatě na nástěnce
Vyúčtování bude provedeno pololetně – účetní V. Stejskalová
7) Školní řád – rodiče byli seznámeni se školním řádem a poučeni o jejich
bezpečném chování v prostorách MŠ a o bezpečném chování jejich dětí
Školní řád je vyvěšen v šatně v MŠ a na www.stránkách MŠ a je závazný pro všechny rodiče, děti a personál MŠ

Rodiče byli seznámeni s novelou školského zákona a povinným předškoním vzděláváním v posledním ročníku MŠ. Omluvné listy pro předškoláky budou mít učitelky na třídách. Více ve školním řádu MŠ.

8) Vnitřní řád školní jídelny– výdejny, Organizační řád MŠ – vyvěšeno na nástěnce

9) ŠVP a TVP + harmonogram dne – práce s předškoláky; ŠVP PV je k nahlédnutí rodičům na chodbě MŠ v knihovně pro rodiče
10) Plánované akce na školní rok 2017-2018 – rozpis umístěn na nástěnce
11) Pojištění dětí – doporučeno rodičům
12) Informace uč.
Z důvodu výskytu vší děti nečešeme
Oblečení na zahradu a náhradní oblečení nechávejte v šatně
Jak slavíme svátky a narozeniny – dávejte dětem měkké bonbóny nebo ovoce
Papírové kapesníčky – vše 2x – evidence na dveřích umývárny

Na drobné výdaje ( divadla, koncerty) vybíráme 300 Kč – evidence ve třídách
Nabídka pro rodiče – knihy na chodbě je možno zapůjčit – nahlásit ve třídě
Do mateřské školy si děti mohou donést každý den plyšovou hračku, která se svými rozměry vejde do kapsáře ve třídě.                                                                                                                                                                                                                                Hrací pátky – pouze v pátek si děti mohou donést i jinou hračku, která však bude zdravotně nezávadná a bezpečná (ne zbraně). Za donesené hračky neručíme.                                                                                                                                                     

Se svými dětmi se rozlučte již na chodbě a učitelce ve třídě předejte své dítě.

Pro rodiče plánujeme besedy s lékaři a s odborníky na výchovu a vzdělávání dětí

13) Diskuse
Doporučení pro rodiče – sledovat nástěnky a webové stránky MŠ.

Dotaz na plavecký a lyžařský výcvik dětí: Tyto aktivity nemá naše MŠ v ŠVP PV a z kapacitních důvodů je neposkytuje.

Vyvěšeno 8.9.2017