POMÁHÁME ŠKOLÁM DRŽET KROK SE SOUČASNOU LEGISLATIVOU!

Změny v oblasti financování škol, změny v jednotlivých vyhláškách vztahujících se k předškolnímu, základnímu i zájmovému vzdělávání, pracovněprávní vztahy, přijímání k základnímu vzdělávání, práva a povinnosti pedagogických pracovníků, aplikace GDPR ve školství atd.

Školská legislativa je jednou z oblastí, kde dochází k časté aktualizaci. Aby i naše školy, potažmo vedoucí pedagogičtí pracovníci, byly neustále v obraze, uspořádali jsme pro ně v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II sérii vzdělávacích seminářů zaměřených na aktuální právní úpravu činností mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy a školní družiny. Semináře byly realizovány zvlášť pro zmíněné subjekty.  

Vzdělávací semináře probíhaly ve třech termínech a na různých místech, a to 2. 5. v prostorách Obecního úřadu Lubník, 9. 5. v zasedací místností Městyse Dolní Čermná a 11. 5. v konferenční místnosti lanškrounské radnice. Tímto bychom všem chtěli poděkovat za vstřícnost a spolupráci při realizaci těchto akcí.

Lektorkou vzdělávacích seminářů byla PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., která se specializuje na právní úpravu škol a školských zařízení, je školitelkou a autorkou odborných článků a publikací.

Účast na seminářích byla opravdu hojná a dotazů bylo vzneseno velké množství. Vzhledem k velkému zájmu o problematiku ochrany osobních údajů (GDPR) budeme v rámci projektu pořádat pro školy a školská zařízení začátkem následujícího školního roku 2019/2020 sérii návazných vzdělávacích seminářů zaměřených na GDPR.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II je projekt spolufinancovaný EU z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt si klade za cíl prohloubit a propojit spolupráci mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávací politice v území (školy a školská zařízení, zřizovatelé škol, poskytovatelé neformálního a zájmového vzdělávání, rodiče atd.) Tento aspekt povede poté k větší otevřenosti a ochotě řešit a pracovat na tématech, která jsou pro území Lanškrounsko stěžejní a potřebná. Tato spolupráce a propojenost se promítá v realizaci společných vzdělávacích a osvětových akcí, dále v tematicky založených pracovních skupinách, které pracují na zvyšování kvality vzdělávání v území a také v dalších neformálních setkáváních, např. vychovatelů z území.

Více informací k projektu naleznete na našich webových stránkách www.maslanskrounsko.cz nebo na FB stránce s názvem MAP ORP Lanškroun II.

Za realizační tým MAP II

Natálie Bártlová
Manažer projektu

Restaurace v AZAS

 Do nové sezóny vstupujeme s novým provozovatelem restaurace v areálu. Restauraci povede Martin Křivohlávek. Martina můžete znát z letohradské restaurace Sauna, kde působí na pozici šéfkuchaře. Restaurace v areálu bude otevřena od 20.května do konce září. Více o Martinovi na webových stránkách www.mathyss.cz. (webové stránky se budou postupně doplňovat). Případní zájemci o brigádu v restauraci se prosím hlaste přímo Martinovi. Těšíme se na spolupráci 😃

Dolnočermenská pouť

Dolnočermenská pouť už tento víkend! Počasí ovlivnit nemůžeme a tak se mu přizpůsobíme. Teple se oblečte a vyrazte na návrší ke kostelu sv. Jiří na pouť. Ať už zvolíme mokrou nebo suchou variantu, je pro Vás po celý víkend připraveno bohaté občerstvení. V neděli od rána přibydou stánky s perníky, keramikou, drátěnými výrobky, drobnou bižuterií, tureckým medem a dalšími pamlsky. Šikovné ruce Vám dle přání vyrobí z modelovacích balónků zvířátko. V případě nepříznivého počasí se prodejní stánky přesunou do Orlovny. Těšíme se na Vás.

DOLNOČERMENSKÁ POUŤ

Dolnočermenská pouť je vždy spojena se svátkem patrona kostela sv. Jiří. Pro letošním rok připadá termín pouti na neděli 28.dubna. Po rekonstrukci návrší kostela zde vzniklo důstojnější místo pro pořádání pouti a proto sem byla pout z areálu zdraví a sportu přesunuta. Přesun pouti s sebou přinese i určitá dopravní a parkovací omezení. Po dobu pouti (víkend 27 a 28. dubna) bude na návrší ke kostelu zákaz vjezdu motorových vozidel. (pouťové atrakce, prodejní stánky). V případě potřeby dopravy imobilních osob na bohoslužby je povolen vjezd ke kostelu s ohledem na návštěvníky pouti. Parkovací místa budou vyhrazena na náměstí a dalších místech obce. (parkování na návrší nebude možné). V případě nepříznivého počasí se prodejní stánky i občerstvení přesouvají do Orlovny.