Konkurs ředitelka MŠ Petrovice

Starostka obce Petrovice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
VYHLAŠUJE KONKURS
na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí

Informace o změně kulturních akcí v Lanškrouně

Z důvodu pozdějšího otevření kulturního domu došlo ke změnám těchto akcí:

KONCERT 4TET – původní termín koncertu – 21. 2. 2019 byl přesunut na 20. 5. 2019. v 19:30 na sál kulturního domu. Vstupenky koupené na únorový termín budou platné i v náhradním termínu, v případě, že květnový termín někomu nevyhovuje, peníze za již zakoupené vstupenky vrátíme. Aktuální plakát zasílám v příloze tohoto e-mailu.

Hra Rapper (divadelní spolek Frída) je nahrazena hrou KOLEGA MELA GIBSONA – 18. 2. 2019. v 19:30, sál lanškrounského zámku.

Vystoupení Kapely Hradišťan & Jiří Pavlica – původní termín koncertu – 28. 3. 2019 bylo přesunuto na 19. 9. 2019. v 19:00, sál kulturního domu. Vstupenky koupené na březnový termín budou platné i v náhradním termínu, v případě, že někomu zářijový termín nevyhovuje, peníze za již zakoupené vstupenky vrátíme.

Úřad městyse uzavřen

Upozorňujeme občany, že úřad městyse bude ve středu 20. února 2019 od 15:30 hod uzavřen z důvodu školení. Děkujeme za pochopení.

Milada Marešová – Městys Dolní Čermná.

Kůrovec ohrožuje lesy

Vážení vlastníci lesů,
dlouhotrvající suché a teplé počasí vytváří příznivé podmínky pro rozvoj kůrovců a velmi oslabuje obranyschopnost smrkových porostů. Proto je nezbytně nutné věnovatporostům se zastoupením smrku ztepilého zvýšenou pozornost.
V případě, že zjistíte stromy napadené kůrovcem ve Vašemlese, nebo obdržíte výzvu od Vašeho odborného lesníhohospodáře, je třeba jej kontaktovat a ve spolupráci s ním conejdříve provést opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce.Přemnožený kůrovec může dále hubit smrky ve Vašem lese,ale i v lese Vašich sousedů.