Určení termínů sčítání zvěře

Krajský úřad Pardubického kraje, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán státní správy myslivosti příslušný podle § 59 odst. 2 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), v souladu s §36 odst. 1 zákona o myslivosti,

stanovuje termín sčítání zvěře na den 3. března 2018

Termín je závazný pro všechny uživatele těch honiteb, které se nacházejí v územní působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje. Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání v honitbě a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, je termín nového konečného sčítání stanoven na den 24. března 2018.

Scitani_zvere_2018-1 Scitani_zvere_2018-2

Sluníčka a Kytičky zpívají si písničky

Vážení rodiče,

vyhlašujeme již jedenáctý ročník výtvarné prezentace pro rodinné týmy na téma: SLUNÍČKA  A  KYTIČKY  ZPÍVAJÍ  SI  PÍSNIČKY.

Společné práce mohou být z různých materiálů, různých tvarů a rozměrů. Stejně jako loni budou Vaše práce vystaveny na besídce ke Dni matek, a potom poslouží k výzdobě prostor mateřské školy.

Věříme, že se do společné akce zapojíte. Na Vaše výrobky se těšíme do konce dubna 2018.

Sluníčka a katičky