Informace podle zákona 106/99 Sb.

Název: Městys Dolní Čermná
Důvod a způsob založení: ze zákona
Popis vnitřní organizační struktury: http://www.dolni-cermna.cz
Adresa úřadu: Městys Dolní Čermná
76
Dolní Čermná
56153
Kontaktní poštovní adresa: Městys Dolní Čermná
76
Dolní Čermná
56153
Úřední hodiny:
PO: 08:00 -11:45     12:15-16:30
ÚT:  07:30- 11:45     12:15-14:30
ST:  08:00 -11:45     12:15-16:30
ČT:  07:30- 11:45     12:15-14:30

PÁ: 07:30- 11:45

Telefonní čísla: +420 465 393 125-6
Čísla faxu: neuvedeno
Adresa internetové stránky: http://www.dolní-cermna.cz
e-podatelna: podatelna@dolni-cermna.cz
Další elektronické adresy: mestys@dolni-cermna.cz (oficiální)
Hlavní datová schránka: pxkber4
Případné platby lze poukázat: 1321618359/0800
IČ: 00278734
DIČ: CZ00278734
Seznamy hlavních dokumentů: http://www.dolni-cermna.cz/urad-mestyse/verejne-dokumenty/
Rozpočet: http://www.dolni-cermna.cz/urad-mestyse/verejne-dokumenty/rozpocty/
Žádosti o informace:
Příjem žádostí a dalších podání:
Opravné prostředky: neuvedeno
Formuláře: neuvedeno
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: http://www.dolni-cermna.cz/urad-mestyse/jak-si-vyridim/
Nejdůležitější používané předpisy:
Vydané právní předpisy: http://www.dolni-cermna.cz/urad-mestyse/verejne-dokumenty/vyhlasky/
Sazebník úhrad za poskytování informací: neuvedeno
Usnesení o výši úhrad za informace: neuvedeno
Vzory licenčních smluv: neuvedeno
Výhradní licence: neuvedeno
Výroční zpráva: Výroční zpráva za 2011 o poskytování informací
Poskytnuté informace, rok 2013 Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Stížnost JUDr Frencl
Žádost o informaci J Koprušťák Žádost o informaci J Koprušťák
Odpověď složení zastupitelstva Odpověď složení zastupitelstva