Plánované akce mateřské školy ve školním roce 2017 – 2018

Září

 • Schůzka rodičů 29. 8. v 18 hodin
 • Konzultace s ředitelkou školní jídelny
 • Malujeme na chodníky – soutěž o nejkrásnější obrázek nakreslený křídou
 • Konzultace pro rodiče – prevence očních vad u dětí

Říjen

 • Společný podvečer s dětmi a rodiči s překvapením – Uspávání broučků ­– 13. 10. od 17 hodin opékání buřtů – divadélko v 18 hodin
 • Konzultace pro rodiče s klinickou logopedkou
 • Vítání občánků – vystoupení skupinky dětí
 • Den v přírodě
 • Rytmy sběrného dvora – bubenická dílna 4.10. v 10 hodin

Listopad

 • Ukázková hodina práce s předškoláky pro rodiče
 • Přednáška stomatologa pro rodiče 7.12 od 17:30 hodin
 • Odpoledne pro maminky – pomoc se zdobením perníčků na Mikulášský jarmark 22.11.

Prosinec

 • Mikulášský jarmark- prezentace MŠ ve spolupráci s rodiči 1.12..
 • Vánoční besídka – děti dětem 18.12.
 • Divadelní představení JÓJO – O sněhovém nadělení 12.12. v 10:30
 • Vystoupení skupinky dětí pro jubilanty
 • Vánoční koncertík – ZUŠ Lanškroun 18.12.

Leden

 • Malování na sníh vodovými barvami
 • Divadelní představení
 • Beseda pro rodiče s dětskou lékařkou

Únor

 • Beseda pro děti se členem ČČK
 • Exkurze do lékárny
 • Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“

Březen

 • Návštěva městské knihovny Lanškroun
 • Prezentace tvořivosti rodičů a dětí na téma „Sluníčka a kytičky zpívají si písničky“
 • Za kamarády – návštěna v 1. třídě ZŠ
 • Beseda pro rodiče s učitelkou 1. třídy ZŠ

Duben

 • Beseda s příslušníkem Policie ČR
 • Vítání občánků
 • Tvořivé odpoledne pro tatínky a děti – překvapení pro maminku

Květen

 • Zápis do MŠ
 • Den matek – vystoupení v Orlovně – čtvrtek 17.5.
 • Školní výlet – pěší
 • Fotografování

Červen

 • Návštěva uč. 1. třídy ZŠ v MŠ
 • Rozloučení s předškoláky – soutěžní odpoledne pro rodiče a děti
 • My se školy nebojíme – návštěva žáků 1. třídy ZŠ v MŠ – Malý Čtenář
 • Koncert v  ZUŠ Lanškroun
 • 30. ročník Pochodu pohádkovým lesem 3.6. – ukázka hasičské techniky

Mateřská škola se zapojí do projektu Celé Česko čte dětem – do MŠ budeme zvát v průběhu roku hosty (i z řad rodičů), kteří přečtou dětem pohádku.

Divadelní představení budou doplňována dle aktuální nabídky v průběhu roku.

Odpovědnost za organizaci akcí mají zaměstnanci určení ředitelkou školy.