Pardubický kraj podpořil nákup dopravního automobilu

Pardubicky kraj logo

Pardubický kraj podpořil nákup dopravního automobilu v Dolní Čermné

Pardubický kraj pokračuje v podpoře jednotek sborů dobrovolných hasičů na obcích. Jedná se o podporu v rámci dotačního titulu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Celkově mezi obce v letošním roce kraj v rámci této dotace rozdělí 11,7 milionu korun. Předání smluv se kromě hejtmana kraje Martina Netolického zúčastnil starosta Petr Helekal.

„V rámci dotačního titulu na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, vyčleňujeme finanční prostředky již potřetí. V letošním roce se jedná o největší částku, která dosahuje téměř 12 milionů korun na 37 dopravních automobilů a tři zbrojnice. Stát vyčlení pro každou z obcí 450 tisíc korun, kraj přidá 300 tisíc, což následně znamená, že příspěvek obce na zcela nové vozidlo se pohybuje okolo 200 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Díky této dotaci se podaří v letošním roce pořídit nový dopravní automobil v Dolní Čermné. Vzhledem k tomu, že tento dotační titul je vypsaný i na příští rok, bude možné žádat o prostředky na pořízení dalších vozů.

„Jsem skutečně moc rád, že se nám dotaci v celkové výši 750 tisíc Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Dolní Čermná podařilo v letošním roce získat. Co se týče naší hasičské jednotky, jde o kategorii JPO III, která kromě jiného zasahuje i mimo obvod našeho městysu, a to nejen při požárech, ale i při evakuaci, povodních a dalších krizových situacích. Rád bych proto touto cestou poděkoval jak Ministerstvu vnitra – GŘ HZS ČR, tak i Pardubickému kraji za finanční podporu, díky které dojde k obnově vozového parku našich hasičů, neboť jsem přesvědčen, že tímto krokem dojde ke zkvalitnění tolik potřebných a nezbytných služeb. Nově pořízený dopravní automobil totiž nahradí již více jak 30 let starou Avii, která především s ohledem na kategorii naší hasičské jednotky (JPO III) již dlouhodobě jejím potřebám nevyhovuje.“, uvedl starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal.

DSC08823 DSC08836

 

Objížďka při uzavírce mostu v Lanškrouně

Dočasné zrušení zastávky v ulici TGM u Pivovaru

V Lanškrouně bude od 2. července do 8. října 2018 úplně uzavřen most v ulici T. G. Masaryka u Pivovarského náměstí.

Linkové autobusy a automobily do 3,5 t pojedou ve směru z Jakubovic po objížďce ulicemi Mánesova a Kollárova k Albertu, kde odbočí doprava na svou trasu. V opačném směru pojedou autobusy ze stanoviště č. 8 po stejné trase  jako vozidla do 3,5 t, tj. k Albertu a Kollárovou a Mánesovou ulicí.

Vozidla nad 3,5 t objedou uzavřený most v obou směrech to trase:  Dolní Čermná – Horní Čermná – Nepomuky k Milánu a kolem Krčmy, Penny marketu a Lidlu ke kruhovému objezdu.

Zastávka Lanškroun, Pivovar nebude v provozu. Náhradou za ni bude zřízena dočasná zastávka před hostincem U Kadů, v opačném směru před pekárnou Nopek.

Zdeněk Ježek

 Lanskroun-objizdka-OA Lanskroun-objizdka-NA

Nalezení loveckých psů

V neděli 17.6. byli nalezeni v Horních Heřmanicích spolu dva lovečtí pejsci. Starší pes jezevčík a mladá fena asi „Štýrský brakýř“, oba tetovaní, bohužel s nečitelným číslem.  Pejsci jsou nyní umístěni v útulku Canis Centrum Lanškroun.

DSC_0826 DSC_0827 DSC_0828

Cyklovýlet – CZ/PL projekt

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci CZ – PL projektu
Žijeme aktivně vedle sebe v Euroregionu Glacensis
pořádá dne 16.6.2018
pro širokou veřejnost

CYKLOVÝLET

Startujeme od 9 hodin
z parkoviště u obecního úřadu v Čenkovicích.

Plakát - cyklovýlet-

 

Zákaz nakládání s povrchovými vodami

Upozorňujeme občany,

že Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, vydal opatření obecné povahy a  ZAKAZUJE  nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun. Zákaz je vydán na dobu neurčitou (do odvolání).

Bližší informace naleznete na úřední desce městyse.

Milada Marešová

Městys Dolní Čermná