Informace pro strávníky

Vnitřní řád školní jídelny
(platný od 1.9.2015) stáhnete ZDE

DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU:

STANOVENÉ FINANČNÍ NORMATIVY A ÚPLATA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V DOLNÍ ČERMNÉ OD 1.9.2014
OD 1. 6. 2005 JSME PLÁTCI DPH !

 SJ_ceny jidel MS+ZS

 Děti hradí pouze cenu potravin, věcná režie je hrazena z příspěvku od úřadu městyse, osobní režii hradí kraj.

STANOVENÍ KALKULACÍ CEN VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V DOLNÍ ČERMNÉ

SJ_ceny jidel verejnost

Stanovení výpočtu jednotlivých složek kalkulace 1 oběda:
Cena potravin a věcná režie je u kalkulací včetně DPH ponížena o daň na vstupu, obědy vydávané do termosů ve výdejně v přízemí jsou s 15% DPH jako prodej zboží, obědy vydávané ve výdejně v 1. patře v jídelně na talíř jsou s 21% DPH jako prodej služeb.

V Dolní Čermné dne 1.9.2014