Nabídka zájmových kroužků

Rodinné centrum KUK v Dolní Čermné nabízí pro školní rok 2018/2018 tyto kroužky pro děti:

Kroužek keramiky (pro 1. i 2. stupeň ZŠ)

Seznámení s keramikou (pro předškoláky a žáky 1. a 2. třídy)

Badminton (pro děti 6 – 18 let)

Stolní tenis (pro děti 6 – 18 let)

DC Dance (pro děti 5 – 18 let)

Dramatický kroužek (nové – pro děti 4 – 8 let)

KUK 2 001KUK 2