Odpoledne pro tatínky

Zveme všechny tatínky ve čtvrgtek 10. května v době mezi 15:00. a 16:30. hodinou do mateřské školy, aby spolu se svými dětmi vyrobili dárek pro maminky ke Dni matek. Materiál a ostatní pomůcky zajistí MŠ.