Přijmeme pečovatelku/pečovatele

Domov LAUDON
přijme pečovatelku/pečovatele.

Vzdělání: minimálně ukončené základní

Nástupní mzda 15.000Kč + 2.000Kč pohyblivé složky
závislé na pracovní spolehlivosti.

Pracovní doba od 7,00-19,00h a od 19,00 – 7,00h.
Úprava pracovní doby v návaznosti na autobusové spojení je možná.

Měsíčně cca 14-15 směn, nebo zkrácený úvazek v rozsahu 10ti směn měsíčně.

Kontakt: ing. Boháčová, tel. 604 21 77 20

email: info@andela.cz
www.domovlaudon.cz

Domov Laudon