Zápis ze schůzky rodičů dětí dne 29.8.2017

Zápis ze schůzky rodičů dětí dne 29. 8. 2017

Přítomno: 18 rodičů
Omluveno: 9 rodičů

1) Představení tříd – kytičky a sluníčka + personál
Zapsáno 50 dětí – z toho 19 předškoláků (27 chlapců + 23 dívek);
2) Stravování – informace od paní Jany Krobotové
veškeré dotazy týkající se stravování směřujte na paní Krobotovou
www.sj.-dolni-cermna.cz; tel.: 465393185
ranní svačina do 9 hodin
obědy do jídlonosiče PODEPSANÉHO – nejlépe ráno – připraveno v 12.15
– vyzvednout do 12.30 hodin
Dodržovat vyhlášku 107/2005 o školním stravování – odebírání dotovaných obědů
Organizace pitného režimu
Všichni předškoláci jedí příbory, postupně i děti mladší
3) Rozpočet MŠ
– poděkování všem, kteří v minulém roce jakýmkoli způsobem (finančním, materiálním) pomohli zajistit a zpestřit chod mateřské školy.
4) Hodnocení minulého roku – akce minulého roku zhodnotila Adamcová
Stanovené hlavní úkoly pro tento školní rok – součást ŠVP PV – k nahlédnutí na chodbě MŠ
5) Organizace školního roku – samostatně na nástěnce vyvěšeno 29.8.2017 a na webových stránkách MŠ
6) Úplata za předškolní vzdělávání bude bezhotovostním převodem na účet
č.: 181777870/0300 – viz směrnice o úplatě na nástěnce
Vyúčtování bude provedeno pololetně – účetní V. Stejskalová
7) Školní řád – rodiče byli seznámeni se školním řádem a poučeni o jejich
bezpečném chování v prostorách MŠ a o bezpečném chování jejich dětí
Školní řád je vyvěšen v šatně v MŠ a na www.stránkách MŠ a je závazný pro všechny rodiče, děti a personál MŠ

Rodiče byli seznámeni s novelou školského zákona a povinným předškoním vzděláváním v posledním ročníku MŠ. Omluvné listy pro předškoláky budou mít učitelky na třídách. Více ve školním řádu MŠ.

8) Vnitřní řád školní jídelny– výdejny, Organizační řád MŠ – vyvěšeno na nástěnce

9) ŠVP a TVP + harmonogram dne – práce s předškoláky; ŠVP PV je k nahlédnutí rodičům na chodbě MŠ v knihovně pro rodiče
10) Plánované akce na školní rok 2017-2018 – rozpis umístěn na nástěnce
11) Pojištění dětí – doporučeno rodičům
12) Informace uč.
Z důvodu výskytu vší děti nečešeme
Oblečení na zahradu a náhradní oblečení nechávejte v šatně
Jak slavíme svátky a narozeniny – dávejte dětem měkké bonbóny nebo ovoce
Papírové kapesníčky – vše 2x – evidence na dveřích umývárny

Na drobné výdaje ( divadla, koncerty) vybíráme 300 Kč – evidence ve třídách
Nabídka pro rodiče – knihy na chodbě je možno zapůjčit – nahlásit ve třídě
Do mateřské školy si děti mohou donést každý den plyšovou hračku, která se svými rozměry vejde do kapsáře ve třídě.                                                                                                                                                                                                                                Hrací pátky – pouze v pátek si děti mohou donést i jinou hračku, která však bude zdravotně nezávadná a bezpečná (ne zbraně). Za donesené hračky neručíme.                                                                                                                                                     

Se svými dětmi se rozlučte již na chodbě a učitelce ve třídě předejte své dítě.

Pro rodiče plánujeme besedy s lékaři a s odborníky na výchovu a vzdělávání dětí

13) Diskuse
Doporučení pro rodiče – sledovat nástěnky a webové stránky MŠ.

Dotaz na plavecký a lyžařský výcvik dětí: Tyto aktivity nemá naše MŠ v ŠVP PV a z kapacitních důvodů je neposkytuje.

Vyvěšeno 8.9.2017