Preventivní screeningové vyšetření zraku

Naše mateřská škola nabízí preventivní screeningové vyšetření zraku předškoních dětí.

Podrobnosti na letáku.

Vyšetření se bude konat v pondělí 2.10. od 9:20 hodin.

Poplatek za službu činí 150,- Kč

Zájemci o vyšetření se zapíší na nástěnce na chodbě mateřské školy.

 

Image23

Bubenická dílna

Ve středu 4.10. od 10 hodin se bude konat na dětském hřišti bubenická dílna pod vedením pana Davida Andrše.

Popis dílny:

Děti se přesvědčí, jak se dají využít věci kolem nás k produkci zvuku, zbaví se přebytečné energie a naučí se něco nového.

Děti zjistí jak je jednoduché se naučit pár rytmů pomocí rytmického slabikování a popěvků, které potom převádí do hry na nástroje.

Více na www.rytmysbernehodvora.cz

Vstupné 50,- Kč

 

 

Upozornění občanům

Firma MATEX HK s.r.o. upozorňuje, že v pondělí 18. září od 7:00 hodin do úterý 19.září 17:00 hodin bude uzavřena jednosměrka kolem staré školy na náměstí v Dolní Čermné z důvodu výkopových prací a pokládky kabelu nn.

Za úřad městyse Dolní Čermná    Milada Marešová

Zápis ze schůzky rodičů dětí dne 29.8.2017

Zápis ze schůzky rodičů dětí dne 29. 8. 2017

Přítomno: 18 rodičů
Omluveno: 9 rodičů

1) Představení tříd – kytičky a sluníčka + personál
Zapsáno 50 dětí – z toho 19 předškoláků (27 chlapců + 23 dívek);
2) Stravování – informace od paní Jany Krobotové
veškeré dotazy týkající se stravování směřujte na paní Krobotovou
www.sj.-dolni-cermna.cz; tel.: 465393185
ranní svačina do 9 hodin
obědy do jídlonosiče PODEPSANÉHO – nejlépe ráno – připraveno v 12.15
– vyzvednout do 12.30 hodin
Dodržovat vyhlášku 107/2005 o školním stravování – odebírání dotovaných obědů
Organizace pitného režimu
Všichni předškoláci jedí příbory, postupně i děti mladší
3) Rozpočet MŠ
– poděkování všem, kteří v minulém roce jakýmkoli způsobem (finančním, materiálním) pomohli zajistit a zpestřit chod mateřské školy.
4) Hodnocení minulého roku – akce minulého roku zhodnotila Adamcová
Stanovené hlavní úkoly pro tento školní rok – součást ŠVP PV – k nahlédnutí na chodbě MŠ
5) Organizace školního roku – samostatně na nástěnce vyvěšeno 29.8.2017 a na webových stránkách MŠ
6) Úplata za předškolní vzdělávání bude bezhotovostním převodem na účet
č.: 181777870/0300 – viz směrnice o úplatě na nástěnce
Vyúčtování bude provedeno pololetně – účetní V. Stejskalová
7) Školní řád – rodiče byli seznámeni se školním řádem a poučeni o jejich
bezpečném chování v prostorách MŠ a o bezpečném chování jejich dětí
Školní řád je vyvěšen v šatně v MŠ a na www.stránkách MŠ a je závazný pro všechny rodiče, děti a personál MŠ

Rodiče byli seznámeni s novelou školského zákona a povinným předškoním vzděláváním v posledním ročníku MŠ. Omluvné listy pro předškoláky budou mít učitelky na třídách. Více ve školním řádu MŠ.

8) Vnitřní řád školní jídelny– výdejny, Organizační řád MŠ – vyvěšeno na nástěnce

9) ŠVP a TVP + harmonogram dne – práce s předškoláky; ŠVP PV je k nahlédnutí rodičům na chodbě MŠ v knihovně pro rodiče
10) Plánované akce na školní rok 2017-2018 – rozpis umístěn na nástěnce
11) Pojištění dětí – doporučeno rodičům
12) Informace uč.
Z důvodu výskytu vší děti nečešeme
Oblečení na zahradu a náhradní oblečení nechávejte v šatně
Jak slavíme svátky a narozeniny – dávejte dětem měkké bonbóny nebo ovoce
Papírové kapesníčky – vše 2x – evidence na dveřích umývárny

Na drobné výdaje ( divadla, koncerty) vybíráme 300 Kč – evidence ve třídách
Nabídka pro rodiče – knihy na chodbě je možno zapůjčit – nahlásit ve třídě
Do mateřské školy si děti mohou donést každý den plyšovou hračku, která se svými rozměry vejde do kapsáře ve třídě.                                                                                                                                                                                                                                Hrací pátky – pouze v pátek si děti mohou donést i jinou hračku, která však bude zdravotně nezávadná a bezpečná (ne zbraně). Za donesené hračky neručíme.                                                                                                                                                     

Se svými dětmi se rozlučte již na chodbě a učitelce ve třídě předejte své dítě.

Pro rodiče plánujeme besedy s lékaři a s odborníky na výchovu a vzdělávání dětí

13) Diskuse
Doporučení pro rodiče – sledovat nástěnky a webové stránky MŠ.

Dotaz na plavecký a lyžařský výcvik dětí: Tyto aktivity nemá naše MŠ v ŠVP PV a z kapacitních důvodů je neposkytuje.

Vyvěšeno 8.9.2017