Výběrové řízení MěÚ Lanškroun

Výběrové řízení – vedoucí oddělení právního a přestupků

Tajemník Městského úřadu Lanškroun, podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení, podle § 7 odst. 1 zákona, na vznik pracovního poměru zaměstnance města Lanškroun, zařazeného do městského úřadu na výže uvedenou pracovní pozici. Více informací naleznete zde po rozkliknutí dokumentu PDF

mesto-Lanskroun_nahled

Petra Brejšová
kancelář starosty a tajemníka