Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, vydal dne 6. srpna 2015 veřejnou vyhlášku, č.j. MULA 26692/2015 – opatření obecné povahy, kterým

I. zakazuje ve veřejném zájmu obecné nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech studní a vrtů na území ORP Lanškroun.

Zákaz odběru podzemních vod se netýká odběrů za účelem zásobování domácnosti a firem pitnou vodou, včetně jejich nezbytného chodu, dále za účelem napájení zvířat, zálivky zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody. Vodoprávní úřad v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních vod (zbytečně neplýtvat). V chodu domácností a provozů odebrané podzemní vody používat výhradně pro nutné úkony a to v nezbytném množství, zálivky zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody omezit na výhradně potřebné minimum.

II. zakazuje ve veřejném zájmu nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, kteří jsou svou výrobní činností přímo závislí na odběru povrchových vod, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí opravňujícím odběratele nakládat s povrchovými vodami. Vodoprávní úřad v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vod (zbytečně neplýtvat), využití povrchových vod mimo výrobní proces omezit na nutné minimum, s maximální možností dalšího využití.

Zákaz odběru podzemních vod se netýká odběrů za účelem zásobování domácnosti a firem pitnou vodou, včetně jejich nezbytného chodu, dále za účelem napájení zvířat, zálivky zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody. Vodoprávní úřad v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních vod (zbytečně neplýtvat). V chodu domácností a provozů odebrané podzemní vody používat výhradně pro nutné úkony a to v nezbytném množství, zálivky zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody omezit na výhradně potřebné minimum. Zákaz odběru podzemních vod se netýká odběrů za účelem zásobování domácnosti a firem pitnou vodou, včetně jejich nezbytného chodu, dále za účelem napájení zvířat, zálivky zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody. Vodoprávní úřad v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních vod (zbytečně neplýtvat). V chodu domácností a provozů odebrané podzemní vody používat výhradně pro nutné úkony a to v nezbytném množství, zálivky zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody omezit na výhradně potřebné minimum.
Zákaz a omezení nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností po jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, na dobu neurčitou. Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením obecné povahy.
Bližší informace naleznete ZDE