Zápis ze schůzky rodičů dětí dne 28.8.2018

Zápis ze schůzky rodičů dětí dne 28. 8.  2018

Přítomno: 22 rodičů

Omluveno: 7 rodičů

1) Představení tříd – kytičky a sluníčka + personál

Zapsáno 50 dětí – z toho 14 předškoláků (24 chlapců + 26 dívek);

2) Stravování – informace od paní Jany Krobotové

veškeré dotazy týkající se stravování směřujte na paní Krobotovou

    www.sj.-dolni-cermna.cz; tel.: 465393185

ranní svačina do 9 hodin

obědy do jídlonosiče PODEPSANÉHO – nejlépe ráno – připraveno v 12.15

– vyzvednout do 12.30 hodin

Dodržovat vyhlášku 107/2005 o školním stravování – odebírání dotovaných obědů

Organizace pitného režimu

Všichni předškoláci jedí příbory, postupně i děti mladší

V případě, že jde dítě domů po obědě a bere si svačinu, doneste si na ni podepsanou

krabičku, abychom šetřili přírodu a nemuseli používat mikrotenové sáčky

3) Rozpočet MŠ

– poděkování všem, kteří v minulém roce jakýmkoli způsobem (finančním, materiálním) pomohli zajistit a zpestřit chod mateřské školy.

4) Úplata za předškolní vzdělávání bude bezhotovostním převodem na účet

    č.: 181777870/0300 – viz směrnice o úplatě na nástěnce

Vyúčtování bude provedeno pololetně – účetní V. Stejskalová

5) Organizace školního roku – samostatně na nástěnce vyvěšeno 3.9. 2018

6) Školní řád – rodiče byli seznámeni se školním řádem a poučeni o jejich

bezpečném chování  v prostorách MŠ a o bezpečném chování jejich dětí

Školní řád je vyvěšen v šatně v MŠ a na www.stránkách MŠ a je závazný

pro všechny rodiče, děti a personál MŠ

7) Vnitřní řád školní jídelny-výdejny, Organizační řád MŠ – vyvěšeno na nástěnce

8) ŠVP PV a TVP PV+ harmonogram dne – práce s předškoláky – Kuliferda

ŠVP PV  je k dispozici rodičům na chodbě MŠ v knihovně pro rodiče

9) Hodnocení minulého roku – akce minulého roku zhodnotila  K. Ptáčková

Stanovené hlavní úkoly pro tento školní rok – součást ŠVP PV – k nahlédnutí na chodbě

10) Plánované akce na školní rok 2018 – 2019 rozpis umístěn na nástěnce

11) Pojištění dětí – doporučeno rodičům

12) Informace o kroužcích pro děti pořádaných RC KUK

13) Informace uč.

Z důvodu výskytu vší děti nečešeme

Oblečení na zahradu a náhradní oblečení nechávejte v šatně

Jak slavíme svátky a narozeniny – dávejte dětem měkké bonbóny  nebo ovoce

Papírové kapesníčky – vše 2x – evidence na dveřích umývárny

Na drobné výdaje (divadla, koncerty) vybíráme 300 Kč – evidence ve třídách

Nabídka pro rodiče – knihy na chodbě je možno zapůjčit  – nahlásit ve třídě

Do mateřské školy si děti mohou donést každý den plyšovou hračku, která se svými rozměry vejde do kapsáře ve třídě.

Hrací pátky – pouze v pátek si děti mohou donést i jinou hračku, která       však bude zdravotně nezávadná a bezpečná (ne zbraně). Za donesené hračky neručíme.

Se svými dětmi se rozlučte již na chodbě a učitelce ve třídě předejte své dítě.

Pro rodiče plánujeme besedy  s lékaři a s odborníky na výchovu a vzdělávání a dětí.

14) Diskuse

Doporučení pro rodiče – sledovat nástěnky a webové stránky MŠ

Dotaz na taneční kurz – bude předáno RC KUK

 

Vyvěšeno 3.9.2018