Turistický pochod TKO

Zveme Vás na XXIII. ročník znovuzrozeného turistického pochodu
TOULÁNÍ KOLEM ORLICE
aneb z Těchonína kolem Pastvinské přehrady k vojenským pevnostem předmnichovské republiky

Toulani kolem Orlice