Chodníky Dolní Čermná – s podporou EU

Městys Dolní Čermná uspěl s žádostí na vybudování chodníků a obdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP), z výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, aktivita Bezpečnost v dopravě. Výše dotace je 90% uznatelných nákladů projektu.

Konkurs ředitelka MŠ Petrovice

Starostka obce Petrovice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí VYHLAŠUJE KONKURSna pracovní … Číst dále…

Sběrný dvůr uzavřen

Ve středu 20. února 2019 bude uzavřen sběrný dvůr z důvodu školení. Děkujeme za pochopení. Milada Marešová – Městys Dolní Čermná.

Úřad městyse uzavřen

Upozorňujeme občany, že úřad městyse bude ve středu 20. února 2019 od 15:30 hod uzavřen z důvodu školení. Děkujeme za pochopení. Milada Marešová – Městys Dolní Čermná.

Kůrovec ohrožuje lesy

Vážení vlastníci lesů,dlouhotrvající suché a teplé počasí vytváří příznivé podmínky pro rozvoj kůrovců a velmi oslabuje obranyschopnost smrkových porostů. Proto je nezbytně nutné věnovatporostům se zastoupením smrku ztepilého zvýšenou pozornost.V případě, že zjistíte stromy napadené kůrovcem ve Vašemlese, nebo obdržíte … Číst dále…

Sousedský ples 2019

Spolek divadelních ochotníků Vás srdečně zve na tradiční Sousedský ples který se uskuteční v sobotu 19. ledna 2019 na sále v Orlovně. Nenechte si ujít předtančení, osvědčenou kuchyni a tombolu.Všechny Vás moc rádi uvidíme.